Ekokoral.pl - biżuteria artystyczna, korale góralskie , biżuteria z korala korale ludowe ,  spinki góralskie - Polityka Prywatności
produktów: 0 wartość: 0
 
Twój koszyk jest pusty
 
 
 
Polityka Prywatności
 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

 1.1.    Niniejsze Zasady Prywatności  Ekokoral Krystyna Kojs 34-521 Nowe Bystre 138c  (dalej „Usługodawca”) mają zastosowanie do danych osobowych:

 1.1.1    Klientów Sklepu Internetowego  (dalej „Sklep”), działającego pod adresem:   34-521 Nowe Bystre 138c

1.1.2.    innych osób fizycznych, które korzystają z ww. serwisu, a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu.

 1.2.    Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

 1.3.    Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 1.3.1.    świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,

 1.3.2.    marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

 1.3.3.    obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu);

 1.3.4.    logowania do Konta;
 1.3.5.    ewentualnego dochodzenia roszczeń;

 1.3.6.    przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);

 1.3.7.  wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

 1.3.8.    zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;

 1.3.9.    tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;

 1.3.10.    dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów

 1.3.11.    zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Towarów) i obsługi reklamacji.

 1.3.12.    realizacja celów statutowych

 1.4.    Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Spółkę w celu:

 1.4.1.    dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz

 1.4.2.    ewentualnego dochodzenia roszczeń,

 1.4.3.    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1.5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1.6.    Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 1.7.    Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Towarów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 1.8.    W przypadku gdy Usługodawca  występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres: biuro@ekokoral.pl  wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu 609 317 224 

 1.9.    Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres: biuro@ekokoral.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 609 317 224 

 1.10.    Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 1.11.    Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

 1.11.1.    utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

 1.11.2.    dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,

 1.12.    Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 1.13.    Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@ekokoral.pl.

 1.14.    Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 1.15.    Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.


 
Strona główna | O nas | Regulamin | Kontakt | Promocje | Nowości | Polityka Plików Cookies | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych
Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy

© 2010 EKOKORAL.pl 

Zdjęcia i opisy zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi.
Używanie bez pisemnej zgody zamieszczonych na stronie informacji i zdjęć stanowi naruszenie prawa autorskiego.  
Uwaga: rzeczywista kolorystyka niektórych produktów może odbiegać od przedstawionej na witrynach niniejszej strony.